Livsstilsförändring

Hur man åstadkommer en livsstilsförändring:

Minska på stressen i ditt liv (haha!)
Ät bra (men undvik viss Skipper-mat, då den har provocerande effekt på sjukdomen.)
Motionera regelbundet (en gång i månaden borde oxå räknas som återkommande?)

I vilket jävla fantasiland är detta överhuvudtaget möjligt?
Hur kan man ens åstadkomma små förändringar, då rekommendationerna är luddiga och ibland motsägelsefulla?

Nä, fram med tabletterna så kanske den här omgången inte blir lika överjävlig som den första.

/Pillerknaprande Ladyn